AdministratieTaxi - Privacy Policy

- Privacyverklaring:

Door gebruik te maken van de diensten en functionaliteiten van onze website, gaat u akkoord met het gebruik van uw persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt conform de Wet bescherming persoonsgegevens overeenstemming.

- Privacy als eerst:

Administratie Taxi houdt rekening met de privacy van alle bezoekers van zijn website. Alle gegevens, die vrijwillig zijn doorgegeven en achtergelaten op onze website, worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld.

- Doeleinden:

Administratie Taxi bewaart uw gegevens voor het aangaan van en uitvoeren van overeenkomsten op het gebied van (financiële) administratie en belasting aangiftes. Ingeval u via onze website informatie wilt aanvragen of contact wilt nemen, dan vragen wij alleen naar uw naam, emailadres, telefoonnummer en bijvullende gegevens. Wij zullen u contacteren met de genodigde informatie. U zult geen interessante aanbiedingen, artikelen of verdere mail van ons ontvangen. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor verdere informatie.

- Verstrekking aan derden:

Administratie Taxi zal uw gegevens niet verstrekken aan derde partijen. Wellicht zullen we een derde partij inschakelen om een project of dienst uit te voeren, in dat geval zal Administratie Taxi toegang geven tot systemen met persoonlijke gegevens, indien dit noodzakelijk wordt geacht voor de uitvoering van de dienst of opdracht en hier permissie voor is.

Indien wij uw gegevens verstrekken aan derden, dan zullen wij (door middel van een overeenkomst) ervoor zorgen dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt en onmiddellijk worden verwijderd zodra de gegevens niet meer nodig blijken te zijn.

- Cookies:

Administratie Taxi maakt gebruik van doelmatige cookies zodat de website technisch goed werkt en de door u gezochte informatie veilig aangeboden kan worden. Deze cookies worden niet gebruikt om u voor ongevraagde aanbiedingen leveren of om u te volgen (tracking cookies). U kunt in uw browser aanduiden hoe u met cookies wilt omgaan, of u kunt alle cookies verwijderen.

- Beveiliging:

Administratie Taxi neemt passende beveiligingsmaatregelen bij misbruik van en niet gemachtigde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Wij zullen er onder andere voor zorgen dat alleen de essentiële personen toegang hebben tot uw gegevens, de toegang is afgeschermd van iedereen en dat onze veiligheidsmaatregelen frequent gecontroleerd wordt. De gegevens die u aan ons verstrekt worden uitsluitend gebruikt om de opdracht of dienst uit te voeren. Na afsluiting van de opdracht of dienst zullen wij uw gegevens niet langer bewaren. Gegevens die wij langer moet bewaren zijn hiervan uitgesloten, omdat de wet ons dit verplicht.

- Inzage en wijzigen van uw gegevens:

U bent gerechtigd om uw verzamelde gegevens in te zien, te wijzigen of laten verwijderen. Mocht u hiervan gebruik willen maken, dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer … of email naar …

- Autoriteit persoonsgegevens:

We zullen u uiteraard graag helpen bij klachten bij de behandeling van uw persoonlijke gegevens. Mochten we er onderling niet uitkomen, dan bent u gerechtigd een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit persoonsgegevens.

- Aanpassen Privacy Policy:

Administratie Taxi behoudt zich het recht om deze privacy policy aan te passen. Wijzingen zullen worden vermeld op de website.

Wij u helpen door uw administratieve taken over te nemen, zodat u zich zorgeloos kunt focussen op alle andere aspecten van uw onderneming.

Direct naar

Social

© Administratietaxi 2021 - All rights reserved.